Ueno

Kaneko Miyoshi Bldg. 1st Floor, 6-16-9, Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, Japan