Tokorozawa

10-20, Hiyoshi-cho, Tokorozawa-City, Saitama, 359-1123, Japan