Tsurumi

1-31-2, Tsurumi-Chuo, Tsurumi-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture, 230-0051, Japan

Information

Grand Opening: Apr 6, 2023